2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกออนไลน์ที่https://meet.google.com/ine-yanz-qqq
ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ตามกำหนดเวลาข้างต้น

ประกาศรายชอ

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7