สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน google meet

*************************************************

โครงการอบรมเทคนิคการเขียนชุดโครงการวิจัยให้ได้ทุน ตามกรอบนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม  
สำหรับปีงบประมาณ 2565
ในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

*************************************************

2

Untitled 1

 


ลงทะเบียน คลิก https://sites.google.com/pkru.ac.th/research-training/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7