2

เปิดรับข้อเสนองานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563

********************************************************************************************

research02 2563

 

               สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนองานวิจัย ผ่านระบบส่งงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยส่งผ่านระบบส่งงานวิจัย http://fund.pkru.ac.th/login/auth ได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
และแบบฟอร์มสำหรับการยื่นข้อเสนองานวิจัย ดังไฟล์แนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศกรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย อัพเดทล่าสุด วันที่ 11 มีนาคม 2562
ประกาศเกณฑ์พิจารณาการจัดสรรเงินทุนวิจัย อัพเดทล่าสุด วันที่ 3 กันยายน 2561

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7