005

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่น 3"

ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ โรแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7