โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม พ.ศ.2563

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

81702206 453450865591065 7640338986669441024 n

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1lU7ECKuqE0uEYhviYrM9_clVPOWK2Fq8/view

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7