ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 7

"เครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน"

*****************************************************************************************

post thumbnail 2019102914322489165

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ” ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่ความยั่งยืน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดประชุม รูปแบบบทความและการส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://slb.nstru.ac.th  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ : 0-7580-9888 ต่อ 3102

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ประสานงาน  : 096-634-7394 (นางสาวจุฑาทิพย์ ส่งศรี)

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7