มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ GE Show & Share "การบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปยุค Thailand 4.0"

ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562  ณ ห้อง GL315 ชั้น 3 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://sites.google.com/a/kku.ac.th/gecon2019/

**************************************

web2

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7