จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น.

19 1

สมัครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th/research/index.html

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7