The 17th International Conference on ICT and Knowledge Engineering

*****************************************************

ICT KE 2019 poster

 

           มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับ APDMEN และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (The 17th International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2019 - IEEE Conference) ซึ่งจะจัดขั้นในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 (ชั้น 19) มหาวิทยาลัยสยาม ผลงานที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้จะได้รับการจัดส่งให้ IEEE X-plore เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

 

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.ict-ke-org

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7