ร่วมส่งผลงานในการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
 
             ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
 
 
article 20190220093729
  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7