11 1

 

                ด้วยโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาาปลอดบุหรี่ฯ

 

                กำหนดการส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 ส่งไปที่เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะประกาศให้ทราบทางอีเมล์ที่ผู้เสนอขอทุนแจ้งเข้ามา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และถือเป็นที่สิ้นสุด

 

Tel.02-716-6556, 02-716-6961/081-9852699/089-257-2880 E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เอกสารเพิ่มเติม 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7