มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กำหนดรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่)

**************************************************************************************************************

egg

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.cmru.ac.th/training/

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ นางสาวอันสุดารี กันทะสอน โทร 053-885957

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7