มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่) รุ่นที่ 7

nrct62

 

Download เอกสารโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 https://sites.google.com/view/scipsrunrct2019/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR2wl2o-3X_dHsviCVztXEeyauRfOeSElGReBoMvqDRe3kR0EtxifRStLyQ

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7