Logo20nrct

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จัดการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภกษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทราราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมประชุมออนไลน์ goo.gl/MThAUn โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7