003

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561     “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
 
Deadlines submission: 31 ธันวาคม 2560
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/index.php
  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7