ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการ 2018”
กันยายน 13, 2017bubusnews
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0) ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก โดยเปิดรับบทความและผลงานวิจัย ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://management.kpru.ac.th/fms-conference-2018/

เอกสารแนบ

003

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7