ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5

********************************

292588526 1189746938515526 5757426042962469505 n

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
  • เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aru.ac.th/arucon/2022/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์. 0-3527-6577, 061-315-2297
โทรสาร. 0-3532-2082
Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7