TYSP Talented Young Scientist Program

  ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เปิดรับสมัครรับทุนจำนวนสองโครงการ ได้แก่ Talented Young Scientist Program (TYSP) และ Yunnan Intelligence Union Program ทั้งนี้สามารเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://tysp.cstec.org.cn/en/index.aspx

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7