ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18

--------------------------------------

nrc18 2

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://conference.nu.ac.th/nrc18/downloadfile.php

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://conference.nu.ac.th/nrc18/schedule.php

 

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7