unnamed

     โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

     ในการนี้จึงขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา ส่งโครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุน

     กำหนดการส่งเเบบข้อเสนอโครงการวิจัย ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

     ติดต่อเเละส่งเอกสารได้ที่ โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ โทร 02-716-6556,02-716-6961 / 081-985-2699 / 089-257-2880 E mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7