กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2563

*****************************************************************************************************************

web

117769953 2416724355286893 4387751694456264712 n

 

ประกาศเรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนฯ ประจำปี 2563

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ http://www.thaimediafund.or.th/

ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7