fb share

 

                              มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ั้งที่ 27 พ.ศ. 2563

กำหนดปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2563

วัตถุประสงค์ ขอบเขตการสนับสนุน ไปจนถึงเกณฑ์การพิจารณา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โทร 02-5647000 ต่อ 81815

โทรสาร 02-6448134

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7