สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร  การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายเเละผลสัมฤทธิ์ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 ณ โรงเเรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

 

                      ขอเรียนเชิญท่าน และ/หรือส่งบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 18,000.- บาท

                      ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

                      ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วม คลิ๊ก

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์

โทรศัพท์ 02 126 7632-34 ต่อ 110

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7