ราชภฏจนทรเกษม

 

                         มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ( The 6th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference : RUNIRAC VI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยเเพร่และเป็นเวทีเเสดงผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ เเละนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร เเละนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเเละเครือข่ายทั้งในประเทศ เเละต่างประเทศ เนื่องจากเกิดการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงจัดการนำเสนอผลงานเเบบออนไลน์

                        กำหนด      ส่งบทความ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2563

                                         นำเสนอผลงานเเบบออนไลน์ 17-18 สิงหาคม 2563 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0 2942 6800

 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7