Info กองทน 02

 

 

             กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้อนุมัติ งบ 1,000 ล้าน เพื่อให้ รพ. ของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยื่นขอรับทุนเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิด 

โดยต้องยื่นคำขอภายใน 30 เมย. 2563 นี้

เว็บไซต์ http://defund.onde.go.th

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
- ประกาศ
- แบบฟอร์มข้อเสนอ

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7