ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม แนะนำ E-book 4 เล่ม จัดทำโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขณะนั้น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่จะช่วยปูพื้นฐานความเข้าใจให้กับทุกท่าน เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ดังนี้


1. หนังสืออะตอม...เพื่ออนาคต
ให้ความรู้พื้นฐานของพลังงานอะตอมและรังสี การนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม รวมทั้งตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับรังสี เช่น ถ้ายืนหน้าไมโครเวฟจะเป็นอันตรายไหม
ดาวน์โหลด E-book ได้ที่: https://www.mhesi.go.th/m…/STBookSeries/BS002AtomsFuture.pdf

 

2. หนังสือเปิดโลกนิวเคลียร์
เจาะลึกไปที่เรื่องราวของรังสี ตั้งแต่ประวัติการค้นพบ คุณสมบัติ ประเภทของรังสี ความเกี่ยวข้องของรังสีกับชีวิตประจำวัน การนำไปใช้ประโยชน์ ไปจนถึงเรื่องของินวเคลียร์ฟิวชันที่จะเป็นพลังงานแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด E-book ได้ที่: https://www.mhesi.go.th/…/STBookS…/BS014NuclearOpenWorld.pdf

 

3. หนังสือแสงซินโครตรอน...แสงไขความลับ
อธิบายถึงแสงซินโครตรอน แหล่งกำเนิด การนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำไปใช้ช่วยไขความลับในด้านต่างๆ เช่น ทางโบราณคดี ทางนิติวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์องค์ประกอบของอัญมณีและสารสำคัญในเมล็ดข้าว
ดาวน์โหลด E-book ได้ที่: https://www.mhesi.go.th/…/STBookS…/BS015SynchrotronLight.pdf

 

4. หนังสือเทคโนโลยีควอนตัม
ปูพื้นฐานความรู้ในฟิสิกส์พื้นฐานและควอนตัมซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ อธิบายการนำความรู้ไปพัฒนาเป็นเทคโนโลยีควอนตัมทั้ง ควอนตัมคอมพิเตอร์ รหัสควอนตัม นาฬิกาอะตอม ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ
ดาวน์โหลด E-book ได้ที่: https://www.mhesi.go.th/…/STBook…/BS010QuantumTechnology.pdf

 

7

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7