กระทรวง อว. จัดทำชุด series หนังสือเศรษฐกิจแห่งอนาคต 6 เล่มครับ เชิญ download ฟรี

 

สวทช.ขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากรที่สนใจอ่านหนังสือดีๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจเทคโนโลยี ซึ่งมี 6 เล่ม ดังนี้
1. เศรษฐกิจชีวภาพ Bio Economy
2. เศรษฐกิจสีเขียว Green Economy
3. เศรษฐกิจอัจฉริยะ Intelligent Economy
4. เศรษฐกิจผู้สูงวัย Silver Economy
5. เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ Sharing Economy
6. เทคโนโลยีควอนตัม Quantum Technology

ดาวน์โหลดฟรี  ชุดหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน (Science and Technology Book Series) โดย : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(จุดประกายความคิดวิทย์สร้างชาติ)
https://www.most.go.th/stbookseries/

 

11

11

11

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7