โครงการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2562

************************************************************

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการนานาชาติ SAFE 2019 และสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยและระดับชาติ ครั้งที่ 12 “การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0 (Interdisciplinary Research Based on Era of 5.0)” และการประชุมวิชาการนานาชาติในประเด็นการเกษตรอย่างยั่งยืน และความมั่นคงของอาหารและพลังงานทางเลือกในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย SAFE 2019 : 7th International Conference on Sustainable Agriculture, Food and Energy 

DSCF1713

รูปภาพเพิ่มเติม Click

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7