โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ

เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.2561-2565

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

ณ โรงแรมโนโวเทล โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต

 

pkru 12 jul 2018 4

pkru 12 jul 2018 5

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/HPpA19v1ngPUet8i6

Photo by : PR PKRU

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7