โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมแคแสด 3-4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4

*********************************************************************************************** 

humanity research jul 2018 2

   

 ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/fcsUg7ySdkCMHXj88

Photo cover  by : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

 

 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7