Untitled 2     

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้

ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

DSCF3935

ดูรูปภาพเพิ่มเติม....

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7