โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

                                           "นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน"
                                      วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

DSCF3626

 

ดูภาพเพิ่มเติม....

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7