เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนยน 2565 ทางสถาบันวิจัยเเละพัฒนาได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ โดยมี ดร.อมรรัตน นาคะโรเป็นผู้ให้ความรู้และชี้แนะแนวทางในการจัดทำ KM ณ Boat Lagoon Resort Phuket

DSCF7040

DSCF7004DSCF7046

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1XFiXSu6VGnfboYeZjG48YhWnOHfMh-I-

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7

 bt9