สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ

"การทำงานและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชน" กับโรงแรมในเครือ Banyan tree group

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

*********************************************************************************************

DSCF5834

DSCF5786

DSCF5767

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Mb1LJR8ROCTo4m_yTFm4dlZKhoBFAFd7?usp=sharing

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7