การสำรวจพื้นที่วิจัยเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยสู่การพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ในเขตอันดามัน (ครั้งที่ 2)

วันที่ 12  มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดพังงา

******************************

DSCF5318

 

DSCF5342

 DSCF5382

DSCF5414

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/RtUCkwXmuJcxesycA

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7