ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2564

15 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยลาัยราชภัฏภูเก็ต

130866337 1024254881417806 7830887812119500807 o

ดูรุปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://photos.app.goo.gl/v7j2kBnf9NSUfiJu6

 

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7