22 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนร่วมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

131818714 1028682844308343 5386106615129790336 o

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://photos.app.goo.gl/XYxdhzm5Hk4zcKno9

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7