ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเทคนิคการเขียนชุดโครงการวิจัยให้ได้ทุน ตามกรอบนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม  สำหรับปีงบประมาณ 2565
ในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

4

 

 S 1351683

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

 รูปกิจกรรม

 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7