สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
  งานวิจัย
  หัวข้อ :
 การประยุกต์ใช้เจลาตินจากเกล็ดปลาผสมเส้นใยธรรมชาติเพื่อพัฒนากระดาษในงานหัตถกรรม
ผู้แต่ง :
 อ. สายสมร สุวรรณพฤกษ์
ผู้แต่งร่วม :
 
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. :
 2557
งบประมาณ :
534,772
แหล่งทุน :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนภายนอก)
รายละเอียด :
ไฟล์เอกสาร :

รหัสประจำตัว :
รหัสผ่าน :
   ค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778