ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 10

"นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน" ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2560

สมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: http://seminarresearch.pkru.ac.th

RS

  • บริการออนไลน์

banner rdi

banner conf

banner 006

009