สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ Universitas Airlangga จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium “Sharing on Teaching and Research Experiences (STRE2017) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 ณ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย

เอกสารแนบ

——————————————————————
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ >>>: +66 8835 3508 3
และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ >>>: www.iei.ubru.ac.th

003

  • บริการออนไลน์

banner rdi

banner conf

banner 006

009